انجمن افسردگان گمنام DEPRESSED ANONYMOUS سلام دوستان وبلاگ انجمن افسردگان گمنام اصفهان در راستای معرفی انجمن واطلاع رسانی به اعضای خود ایجاد گردیده ووابسته به هیچ حزب یا ارگانی نبوده وتابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است امید داریم با پیوستن به این انجمن روز به روز زندگی بدون افسردگی وسرشار از شادی ونشاط داشته باشید لطفا سوالات ونظرات خود را باما در میان بگذارید . باتشکر مدیر وبلاگ انجمن افسردگان گمنام اصفهان Anonymous depressed Association of Iran Address Isfahan, Iran Number of Information and Public Relations Forum 09338750030 +98 Number publications committee 09338750027 +98 Number Committee meetings address 09381871030 +98 Community e-mail address afsordegan@mailfa.com tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com 2018-01-16T01:55:58+01:00 mihanblog.com ادرس جلسات اصفهان 2017-07-14T17:47:16+01:00 2017-07-14T17:47:16+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/608 گمنام ]]> ادرس تلگرام 2017-05-22T10:11:10+01:00 2017-05-22T10:11:10+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/606 گمنام باعرض سلام ووقت بخیر خدمت همه ی دوستان همدرد...لطفا برای ارتباط بیشتر باانجمن افسردگان گمنام واطلاعات بیشتراز روند برگزاری جلسات  عضو کانال رسمی انجمن شوید...depaesf@(کانال تلگرامی انجمن افسردگان گمنام اصفهان)depaesfahan(ارتباط باادمین کانال) باعرض سلام ووقت بخیر خدمت همه ی دوستان همدرد...

لطفا برای ارتباط بیشتر باانجمن افسردگان گمنام واطلاعات بیشتراز روند برگزاری جلسات  عضو کانال رسمی انجمن شوید...


depaesf@(کانال تلگرامی انجمن افسردگان گمنام اصفهان)


depaesfahan(ارتباط باادمین کانال)
]]>
موج غم 2017-04-06T06:54:29+01:00 2017-04-06T06:54:29+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/605 گمنام موج شناور افسردگی که اطراف مامی پلکدبه هیچ رفتار سالم و مثبتی مربوط نمیشود!!!این موج غم از طرف خدا نیست....تمرکز این برنامه روی فرضیه ای است که بیان میکند :<<گاهی اقات مااز راهی خداوند برایمان در نظر گرفته دورمیشویم و در افکار بیمار گونه ی خودمان سرگردان میشویم آن وقت است که دردوره های افسردگی غرق میشویم.>>(برگرفته از کتاب راهنمای کارکرد 12قدم افسدگان) موج شناور افسردگی که اطراف مامی پلکدبه هیچ رفتار سالم و مثبتی مربوط نمیشود!!!
این موج غم از طرف خدا نیست....

تمرکز این برنامه روی فرضیه ای است که بیان میکند :<<گاهی اقات مااز راهی خداوند برایمان در نظر گرفته دورمیشویم و در افکار بیمار گونه ی خودمان سرگردان میشویم آن وقت است که دردوره های افسردگی غرق میشویم.>>

(برگرفته از کتاب راهنمای کارکرد 12قدم افسدگان)
]]>
چگونگی عملکرد 2017-02-10T15:47:28+01:00 2017-02-10T15:47:28+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/604 گمنام بندرت کسی رادیده ایم که راه ماراباجدیت بپیماید وبه مقصدنرسد...کسانیکه بهبودنمیابند انهایی هستند که نمیخواهندیانمی توانند خودرابه این برنامه ی ساده بسپارند..معمولا انان مردان وزنانی هستند که اساسا نمیتوانند باخودصادق باشند...بخاطرداشته باشیدبابیماری سروکارداریدکه حیله گر.مبهوت کننده وباقدرت است وبدون کمک خداوند غلبه بر آن بسیاردشوارمی باشد. بندرت کسی رادیده ایم که راه ماراباجدیت بپیماید وبه مقصدنرسد...
کسانیکه بهبودنمیابند انهایی هستند که نمیخواهندیانمی توانند خودرابه این برنامه ی ساده بسپارند..
معمولا انان مردان وزنانی هستند که اساسا نمیتوانند باخودصادق باشند...

بخاطرداشته باشیدبابیماری سروکارداریدکه حیله گر.مبهوت کننده وباقدرت است وبدون کمک خداوند غلبه بر آن بسیاردشوارمی باشد.
]]>
ناخوشی روحانی 2017-01-30T06:50:46+01:00 2017-01-30T06:50:46+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/603 گمنام مانه فقط از لحاظ جسمی وفکری بیمارهستیم بلکه از روحانی نیزبیماریم ووقتی ناخوشی روحانی مابرطرف شود جسم وفکرمانیزبه سلامت خواهدرسید.... مانه فقط از لحاظ جسمی وفکری بیمارهستیم بلکه از روحانی نیزبیماریم ووقتی ناخوشی روحانی مابرطرف شود جسم وفکرمانیزبه سلامت خواهدرسید.... ]]> خودخواهی 2017-01-30T06:40:11+01:00 2017-01-30T06:40:11+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/602 گمنام آیابیشترمادرفکرخود ورنجشهاوحسرتهای خودنیستیم؟؟به نظرما خودخواهی وخودپرستی ریشه ی تمام گرفتاریهای مااست.ماتحت تاثیر انواع ترس &nbsp;خیالات باطل خودگرایانه وافسوس به حال خود پای را روی حق یگران می گذاریم وآنهادرمقابل تلافی میکنند.اماوقتی به عقب برمیگردیم متوجه میشویم تصمیماتی که برمبنای خودخواهی بناشده بود باعث آسیب پذیریمان شده است... آیابیشترمادرفکرخود ورنجشهاوحسرتهای خودنیستیم؟؟

به نظرما خودخواهی وخودپرستی ریشه ی تمام گرفتاریهای مااست.ماتحت تاثیر انواع ترس  خیالات باطل خودگرایانه وافسوس به حال خود پای را روی حق یگران می گذاریم وآنهادرمقابل تلافی میکنند.
اماوقتی به عقب برمیگردیم متوجه میشویم تصمیماتی که برمبنای خودخواهی بناشده بود باعث آسیب پذیریمان شده است...


]]>
اصول ما فقط وفقط جنبه پیشنهادی دارد؛ 2017-01-22T17:56:29+01:00 2017-01-22T17:56:29+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/601 گمنام انجمن افسردگان گمنام, [۲۱.۰۱.۱۷ ۲۳:۵۷] ]]> انتظار 2016-12-18T07:59:13+01:00 2016-12-18T07:59:13+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/599 گمنام قانون انتظارمیگه:منتظر هرچی باشی واردزندگیت میشه.پس دایم باخودت تکرارکن:امروزمنتظرعالیترین اتفاق ها هستم قانون انتظارمیگه:
منتظر هرچی باشی واردزندگیت میشه.پس دایم باخودت تکرارکن:
امروزمنتظرعالیترین اتفاق ها هستم
]]>
بهبودی درجلسه 2016-12-18T07:50:58+01:00 2016-12-18T07:50:58+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/598 گمنام وقتی به جلسات افسردگان گمنام می اییم روی بهبودی خودمتمرکزمیشویم...درمیابیم که تسلیم وتوقف جنگ ،اولین قدم دربرخوردافسردگیمان است...اجازه میدهیم که خداوندبه هرشکلی که او رادرک میکنیم ،عنان زندگیمان رادردست گیردوکمک کند تاسلامت عقل وارامش به ما بازگردد وراهی که به رهایی اززندان افسردگی ختم میشود راپیش پایمان بگذارد. وقتی به جلسات افسردگان گمنام می اییم روی بهبودی خودمتمرکزمیشویم...

درمیابیم که تسلیم وتوقف جنگ ،اولین قدم دربرخوردافسردگیمان است...

اجازه میدهیم که خداوندبه هرشکلی که او رادرک میکنیم ،عنان زندگیمان رادردست گیردوکمک کند تاسلامت عقل وارامش به ما بازگردد وراهی که به رهایی اززندان افسردگی ختم میشود راپیش پایمان بگذارد.
]]>
شکایت از دیگران 2016-12-04T06:22:33+01:00 2016-12-04T06:22:33+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/597 گمنام اغلب اوقات دیگران راعلت نومیدی هاوشکستهای خود پنداشته واز آنها شکایت میکنیم.به این ترتیب آرام ذهن خودرابرهم میزنیم واسباب ناراحتی وآشفتگی خود رافراهم میکنیم...هیچکس نمیتواند به ماآسیب بزند...هیچکس نمیتواند مانع رسیدن برکات وخوبیها به ماشود...بیاییدازدیگران شکایت نکنیم بلکه بهترینهارادردیگران بجوییم وبیابیم.این کارمارا به موفقیت وشادی رهنمون میکند. اغلب اوقات دیگران راعلت نومیدی هاوشکستهای خود پنداشته واز آنها شکایت میکنیم.به این ترتیب آرام ذهن خودرابرهم میزنیم واسباب ناراحتی وآشفتگی خود رافراهم میکنیم...

هیچکس نمیتواند به ماآسیب بزند...
هیچکس نمیتواند مانع رسیدن برکات وخوبیها به ماشود...

بیاییدازدیگران شکایت نکنیم بلکه بهترینهارادردیگران بجوییم وبیابیم.این کارمارا به موفقیت وشادی رهنمون میکند.
]]>
سپاسگزاری 2016-10-10T06:12:44+01:00 2016-10-10T06:12:44+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/592 گمنام افسردگی=دردخودساختهزمانی که قدر شناس وسپاسگزارهستی نمیتوانی افسرده باشی..میدانم که اگرسپاسگزاری وحق شناسی من به موقع باشدبیشترمیتوانم&nbsp;ازعهده ی هرمساله ای برایم... افسردگی=دردخودساخته

زمانی که قدر شناس وسپاسگزارهستی نمیتوانی افسرده باشی..

میدانم که اگرسپاسگزاری وحق شناسی من به موقع باشدبیشترمیتوانم 
ازعهده ی هرمساله ای برایم...
]]>
حرکت 2016-10-10T05:48:11+01:00 2016-10-10T05:48:11+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/591 گمنام اگرمن جسم خودرابه حرکت دراورم فکرم نیزچاره ای جز این ندارد.من جسم خودرابه جلسات می اورم وذهنم به مشارکت ها وتجربیات مراحل مختلف زندگی دیگران گوش میدهد ومن میتوانم ازانها برای انجام اقدامات لازم استفاده کنم...وقتی من حرکت میکنم نمیتوانم زیاددر فکرباشم.اگرفکردرستی ازمن تراوش کند قاعدتا باید ازطریق فکروعمل درست باشد...من منشا اعمال ورفتارگذشته ی خودرادر بیشتر مواقع حسن نیت وخوبی خود میدانستم.اماپس ازاشنایی بااین برنامه دریافتیم که فردی خود محور وبسیار خودخواه بوده ام...انگیزه های اعمال ورفتارهای من اگرمن جسم خودرابه حرکت دراورم فکرم نیزچاره ای جز این ندارد.من جسم خودرابه جلسات می اورم وذهنم به مشارکت ها وتجربیات مراحل مختلف زندگی دیگران گوش میدهد ومن میتوانم ازانها برای انجام اقدامات لازم استفاده کنم...

وقتی من حرکت میکنم نمیتوانم زیاددر فکرباشم.اگرفکردرستی ازمن تراوش کند قاعدتا باید ازطریق فکروعمل درست باشد...
من منشا اعمال ورفتارگذشته ی خودرادر بیشتر مواقع حسن نیت وخوبی خود میدانستم.اماپس ازاشنایی بااین برنامه دریافتیم که فردی خود محور وبسیار خودخواه بوده ام...
انگیزه های اعمال ورفتارهای من کسب درامد وتاثیرگذاری درمردم بوده است...
اکنون که میدانم رفتارهای انسانی من نسبت به دیگران دلیلی جز احترام به خود ندارد احساس خوبی دارم.]]>
چرارنجش میگیریم؟؟؟ 2016-10-02T20:27:44+01:00 2016-10-02T20:27:44+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/590 گمنام انچه موجب رنجش ادمهاازیکدیگرمیشود این است که ماادمهاتوقع داریم طرف مقابل ما به تمام وقایعدنیاازدیدمانگاه کند...درصورتی که درون هرادمی دنیای متفاوتی وجوددارد که&nbsp;باپذیرش این&nbsp;تفاوتها&nbsp;روابط شکل مناسبتری خواهندداشت... انچه موجب رنجش ادمهاازیکدیگرمیشود این است که ماادمهاتوقع داریم طرف مقابل ما به تمام وقایع

دنیاازدیدمانگاه کند...

درصورتی که درون هرادمی دنیای متفاوتی وجوددارد که باپذیرش این

 تفاوتها روابط شکل مناسبتری خواهندداشت...
]]>
مصرف غم واندوه 2016-10-02T20:06:10+01:00 2016-10-02T20:06:10+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/589 گمنام برنامه ی افسردگان گمنام براساس دوازده قدم الکلی های گمنام بناشده است. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مسلما ماالکلی نیستیم.امااجباربه مصرف افکارواعمال افسرده کننده داریم وپیوسته احساس بی ارزشی وناامیدی رادرخودتقویت میکنیم... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هرگاه حس کنیم دلمان میخواهد ازیک موقعیت یافکرناخوشایند فرارکنیم فورا افکار غم انگیز وفلج کننده رابرای خود تجوی برنامه ی افسردگان گمنام براساس دوازده قدم الکلی های گمنام بناشده است.                           مسلما ماالکلی نیستیم.امااجباربه مصرف افکارواعمال افسرده کننده داریم وپیوسته احساس بی ارزشی وناامیدی رادرخودتقویت میکنیم...                              

هرگاه حس کنیم دلمان میخواهد ازیک موقعیت یافکرناخوشایند فرارکنیم فورا افکار غم انگیز وفلج کننده رابرای خود تجویزمیکنیم...

منظوراز تجویز کردن این است که ماازغم وغصه مانندیک داروی بی حسی استفاده میکنیم...

ماباورداشتیم هرشرایطی که سبب تغییری ناخوشایند درزندگی یاافکارمان شود دلیل کافی برای مصرف غم واندوهاست...

خیلی وقتها فقط فکرکردن به گناه یااشتباهی در گذشته مارابه چرخه ی بیزاری ویاس وناامیدی می انداخت ودائما خودرااندوهگین میکردیم...
]]>
دگرگونی شخصیت 2016-08-27T22:40:09+01:00 2016-08-27T22:40:09+01:00 tag:http://afsordeganesf.mihanblog.com/post/588 گمنام روزی گمان مابراین بود که شرایط ومسایل زندگی مارابه سمت افسردگی سوق میدهد. زمانی که تلاش برای بهبودشرایط وکسب رضایت کامل درزندگی باشکست مواجه شد افسردگی مانیز ازکنترلمان خارج شد وتسلیم بیماری شدیم.هرگزبه ذهنمان خطورنکردکه برای مواجهه بامسایل زندگی (هرچه میخواهدباشد)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بایدخودمان تغییرکنیم... روزی گمان مابراین بود که شرایط ومسایل زندگی مارابه سمت افسردگی سوق میدهد. زمانی که تلاش برای بهبودشرایط وکسب رضایت کامل درزندگی باشکست مواجه شد افسردگی مانیز ازکنترلمان خارج شد وتسلیم بیماری شدیم.
هرگزبه ذهنمان خطورنکردکه برای مواجهه بامسایل زندگی (هرچه میخواهدباشد)
            بایدخودمان تغییرکنیم...
]]>